Välkommen till Systema Uppsala.

Här kommer en kort information om Systema.
 

Vad är Systema?


Självförsvar som baseras på kroppens mekanik och anatomi, rätt andning, och fysik. Hantering av olika situationer och problem, rörelseförmåga i olika typer utav miljö.

Den är lätt att lära sig och skiljer sig från andra kampsporter och självförsvar.
 

Hur fungerar den och varför?

Den fungerar genom fysiska förklaringar som vi utnyttjar för att använda oss utav mindre kraft och fysisk ansträngning.

Om man vet hur en människas kropp fungerar och använder basala metoder inom fysik så kommer man att kunna hitta en snabb och enkel lösning på det problem man har. Om vi lär oss att kunna analysera och hantera en situation har vi kortare reaktionstid.
 

Vad skiljer Systema från andra kampsporter och självförsvar?
 

Inlärningsmetod

Inga speciella inlärda tekniker.
Instruktören visar bara vägen och eleven utvecklar sig själv genom att tänka/testa sig fram.
Systema använder principer istället för tekniker samt fysiologiska lagar.

 

Långsamt tempo
Som sakta med tiden byggs upp efter individens förmåga.

 

Inget bälte eller gi
Men på grund av att systema marknadförs som självförsvar med militär bakgrund
så har militäruniform blivit den typ av klädsel vi använder.
 

Mer om systema

Systema är en rysk självförsvarsmetod, kampkonst och närstridsform som saknar fasta utgångspositioner. Istället koncentrerar man sig på att kreativt prova sig fram och se vad som är möjligt inom träningen.
Ursprunget till kampsporten anses bl.a komma från kosackerna och de rysk-ortodoxa munkarna som sedan slagits samman till kampkonsten Systema.


Mer om Systema Uppsala
Systema Uppsala som förening har inga kopplingar till andra organisationer inom systema eller liknande, utan är en självständig förening som fokuserar på systema som självförsvarsstil eller metod.

OBS! Gå igenom vår hemsida "Alla flikar" och läs noggrant vad som står.
Om ni inte hittar svar på era frågor eller har andra funderingar, kontakta oss. Kontaktinformation hittar ni i fliken "Kontakta oss".

För att man ska bli godkänd och antagen till att få börja träna med oss så kommer vi behöva se ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret.

Detta hittar du på polisens hemsida eller länken under.

(OBS! Att utdraget skall vara oöppnat och ska lämnas in och visas up inna du kan börja träna med oss. Detta gäller dock inte de 3 gratis träningar.)

Höstterminstart 2024/08/03

Höstterminstart 2024/08/03
Nybörjarträning från 17 år

Nybörjare är varmt välkomna att prova på 3st gratisträningar.

Terminsavgiften 1500 kr
Försenad terminsavgift + 150 kr

Försenad terminsavgift påbörjas efter 1 september 2024.
Sista dagen för terminsavgiften 2024/08/31

Att ta med sig till träningen:

  • Inga förkunskaper krävs för att börja träna med oss.
  • Bra med energi
  • Vattenflaska
  • Kläder som man kan röra sig enkelt i och är slittåliga.
  • ​Inneskor är inte nödvändigt, men bra att ha med sig.
  • Omklädningsrum finns på nedervåningen.

OBS! Viktig information 


Det är viktigt att de 3st gratisträningar som nybörjare får delta på ska ske för inom den månaden eleven bestämde att testa på Systema.

Det går inte att splittra up dagarna på flera månader.

För att du ska bli godkänd och antagen till att få börja träna med så måste man ha gjort del 1 och del 2 av våra antagningsprövningar hos oss och även har visat up för oss ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret. 


Mer information om antagningsprövningar kan ni hitta under fliken:
 

"Viktig information, allt om antagningsprövningar"


Dagar och tider för antagningsprövningar kan man hitta under fliken:
 

"Tränings Schema" 
 

Dessa antagningsprövningar bokas i god tid i början på terminen och oftast sker en timme innan träningen. Vilket bestäms av instruktörna efter behovet.

OBS! Skulle de bli så att man inte kan närvara på antagningsprövningar så går det bra att ta kontakt med en av våra instruktörer, för att se om det går att boka ett annan tillfälle för att göra antagningsprövningarna. 


Vi meddelar alltid i förväg på "Aktuellt", om det sker ändringar i schemat.
Kolla varje gång där innan ni har anmält er till träningen för att veta om något har ändrats eller uppdaterats.

Ni hitta allt detta under fliken:
 
"Schemat" och "Aktuellt"

OBS! Glöm inte att anmälla er inför varje träning.
Detta kan ni göra när ni går in på "Tränings Schema" och klicka på "anmäl till träningen".

 

OBS! Anmälan till träningen ska vara skickat senast 24h innan träningen ska börja.
Detta kommer att göra så att ni får snabbt information om ändringar och blir registrerade som närvarande till träningen.

Sköter man ej anmälan kan detta leda till avstängning från terminen.
(OBS! Ingen ersättning utges.)