Detta är information för dig som har intresse att börja hos oss.

Tänk noggrant på vad du ger dig in i.

Våra träningar är inte som någon annanstans. Vi har höga krav på diciplin och har stora förväntningar på att du sköter dina träningar. Att komma på träningar 1 gång per vecka är acceptabelt men då ska man kunna vara på träningen minst 4 gånger per månad. Om du inte kan hantera detta så kommer vi att anse dig som ointreserad och kommer därmed att avsluta din träning.

OBS: Inga pengar kommer att bli kompenserade för att det är din uppgift att uppnå dessa krav.


Medlem som vill utträda ur Systema Uppsala, skall skriftligen anmäla skickas/lämnas in och då anses eleven därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Vi på Systema Uppsala har ett mål att alla våra elever ska i slutet av terminen har lärt sig det som ingår i terminsprogrammet och ska kunna utan svårigheter ta ett certificat.

För att ta ett certifikat måste eleven ha godkännande av instruktörer samt ha deltagit minst 19 gånger under terminen. Har eleven inte gjort det så kommer instruktörer att underkänna eleven och eleven kommer inte att kunna ta ett certifikat denna termin och då får han/hon vänta på nästa termins certifiering.

OBS!: Eleven som har börjat träna med oss ska ha läst och förstått våra stadgar som man kan hitta på vår hemsida under fliken "Viktig information". Ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret hos polisen ska även lämnas in. Det är  viktigt att eleven har rätt utrustning med sig till träningen, annars kan det leda till att eleven inte kommer att kunna delta i träningen.

När eleven har bestämt sig för att träna hos oss, så kommer han/hon att skriva under ett medlemskontrakt som innehåller krav och villkor inom
Systema Uppsala.