Detta är information för dig som har intresse att börja hos oss.

Våra träningar är inte som någon annanstans. Vi har höga krav på diciplin och har stora förväntningar på att du sköter dina träningar.
Om du inte kan hantera detta så kommer vi att anse dig som ointresserad och kommer därmed att avsluta din träning.

OBS: Inga pengar kommer att bli kompenserade för att det är din uppgift att uppnå dessa krav.


Medlem som vill utträda ur Systema Uppsala, skall skriftligen anmäla skickas/lämnas in och då anses eleven därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Vi på Systema Uppsala har ett mål att alla våra elever ska i slutet av terminen har lärt sig det som ingår i terminsprogrammet och ska kunna utan svårigheter ta ett certificat.

För att ta ett certifikat måste eleven ha godkännande av instruktörer samt ha deltagit minst 25 gånger under terminen. Har eleven inte gjort det så kommer instruktörer att underkänna eleven och eleven kommer inte att kunna ta ett certifikat denna termin och då får han/hon vänta på nästa termins certifiering.

Vi hoppas att du har gått igenom vår hemsida och vet våra förväntningar ifrån dig? 

OBS!: Innan du får möjlighet att börja träna med oss så kommer du att först bli prövad om du har det som behövs för att börja träna med oss.
Det är väldigt viktigt att du är med på båda prövningsdagarna.
Du ska vara närvarande på den fysika prövningen och uthållighetstestet samt språk/kunskapsprov. Mera information om antagningsprövningar kan du hitta på våran hemsidan vi fliken "a
llt om antagningsprövningar"


OBS! Man kan inte ansöka till antagningsprövningar för Systema Uppsala med ev. blodsmitta.
Att träna Systema med blodsmitta (HIV, gulsotsvirus B-C, HTLV-I-II) är ej lämpligt, p.g.a. den inneboende risken för blodvite senare under träning. Detta oavsett om dämpande mediciner används.

OBS!: Elever som har börjat träna med oss ska ha läst och förstått våra stadgar som man kan hitta på vår hemsida under fliken "Viktig information". Ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret hos polisen ska även lämnas in.

Det är viktigt att eleven har rätt utrustning med sig till träningen, annars kan det leda till att eleven inte kommer att kunna delta i träningen.

Som nybörjare behöver man inte ha all utrustning på en gång utan man kan köpa in allt eftersom. Man har gott om tid att köpa in allt som behövs. Skulle det bli några problem så kontakta närmaste instruktör och så kan vi se över vad som går att ordna.När eleven har bestämt sig för att träna hos oss, så kommer han/hon att skriva under ett medlemskontrakt som innehåller krav och villkor inom
Systema Uppsala.